Browse the designs |  register 
Data protection
650.00
favorites
buy
edytuj
license: After purchase, the project is Your exclusive.
How it works?
1. Buy your logo and specify what changes would you like to apply.
2. You will receive revised logo designs .
3. Accept the corrections or ask for changes.
more
After the payment is processed you get access to all the source files and the copyrights according to the license. Buy design.
Industries matching this graphic:

computer & network security

Colours of the design:
#FF8800
#888888
Author`s additional info

Sygnet logo przedstawia kłódkę o kształcie litery X. Połączone te elementy wspólnie symbolizują poczucie bezpieczeństwa w zachowaniu tajemnicy przed osobami nieuprawnionym. Forma litery X w logotypie wzmacnia wizualny przekaz, wzbudzając zaufanie w utrzymaniu sekretnych informacji. Projekt może być wykorzystany w branży z zakresu zabezpieczenia danych różnego typu, chroniąc je przed dostępem nieautoryzowanych osób lub botów.

keywords of the design

innovative economy
European Union
© 2012 mintia.com / By using the platform you agree to the Terms and Conditions
Anything wrong? Seeing any errors?
Let us know, it would be MuChLy appreciated
[oh wait! is this an error too? ;-) ]